Callanova metoda

Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné pro časově velmi vytížené účastníky. Výhodou je časté opakování vedoucí k zapamatování již na hodině, účastníci kurzů nemusí věnovat další čas domácí přípravě.

Co je Callanova metoda "the Callan Method"?

  • intenzivní a celosvětově vyzkoušená metoda učení angličtiny pomocí opakování
  • zaměřená hlavně na mluvený projev a porozumění mluvenému slovu
  • rychlost je přizpůsobena porozumění jazyku mimo učebnu, účastníci mluví celou hodinu
  • využívá faktu, že učení jazyka, stejně jako hra na hudební nástroj, je otázkou vyvinutí podmíněného reflexu
  • rychlý reflex se může vyvinout pouze díky mechanickému opakování
  • metoda nevyžaduje žádnou domácí přípravu, ale umožňuje ji, a tak je zvláště vhodná pro pracovně velmi vytížené účastníky
  • student musí očekávat neustálé opakování, to je důležité pro ukládání zvládnuté látky
  • důležitou součátí Callanovy metody jsou také "diktáty" pro nácvik psaní a opět lepší zapamatování slov. Skádají se z nesouvisejících vět, které zahrnují všechnu probíranou slovní zásobu.
  • nepoužívá samostatná gramatická cvičení, gramatika se učí ve větných konstrukcí na základě probrané slovní zásoby

"Čím častěji opakujete, tím rychleji se jazyk naučíte."

Metoda "Callan": schéma lekce | obsah kurzu | úrovně

TERMÍNY SKUPINOVÝCH KURZŮ

Individuální Callan kurz angličtiny - cena 450 Kč / 50 min (pro 1-2 studenty) - český lektor

Oficiální stránky Callanovy metody (v angličtině)
Callan na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Callanova_metoda