Kurzy Callanovou metodou - podzim 2017

01.09.2017

Callanova metoda je poslední dobou stále využívanější drillová metoda založená na rychlém sledu otázek a odpovědí a učí studenty rychle reagovat. Gramatika není primární a je vyučována formou modelových a intenzivně procvičovaných vět. Metoda nevyžaduje další domácí přípravu, a tak je vhodná pro hodně vytížené osoby. 

Při lekcích nemusíte nijak zvlášť přemýšlet nebo improvizovat, mluvená angličtina (nebo španělština) vás obklopují celou hodinu a učitel na vás stále mluví a současně vás "nutí" stále mluvit, opravuje a vytváří prostředí, ve kterém jste v jazyce doslova "ponořeni".

Během prvních několika lekcí ztratíte zcela zábrany a mluvíte. Slovní zásoba se promyšleným způsobem postupně nabaluje. Při hodinách trénujete i psanou formu pomocí krátkých diktátů a zájemci o domácí opakování mají možnost opakovat z učebnic nebo online přes internet v rámci Student Practice Area.

Naše jazyková škola aktuálně pracuje na oficiální akreditaci pro tuto metodu, abychom mohli studentům nabídnout novou řadu učebnic (zatím vyučujeme ze staré řady, pro kterou nebyla akreditace nutná) a také přístup do Student Practice Area na webu Callan Organisation. Více o Callanově metodě

ROZVRH KURZŮ CALLANOVOU METODOU

Nehodí se Vám skupinové kurzy? Zkuste INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU.