Profil lektorů

Jazyková škola Lexis aktivně spolupracuje s cca 30 lektory různých jazyků, ale lektorský tým se průběžně obměňuje a doplňuje podle aktuálních potřeb zákazníků. Znamená to, že se Vám vždy nejdříve pokusíme zajistit lektora z aktivního týmu, ale  pokud ve Vámi zvoleném termínu budou všichni obsazeni, najdeme Vám cca do 14 dnů lektora nového. Proč až do 14 dnů? Lektoři u nás procházejí dvoukolovým výběrovým řízením (pohovor, testování a ukázková hodina) a také úvodním školením. Výběru věnujeme zvláštní pozornost, protože právě lektoři jsou naší vizitkou a chceme, abyste byli s výukou spokojeni. Prosíme Vás tedy ve vlastním zájmu o trpělivost.

Někteří z našich lektorů se Vám nyní představují...


Jarek

Cizím jazykům se věnuji od malička a staly se mým největším koníčkem. Proto také studuji tlumočnictví a překladatelství a věnuji se tak jazykům naplno. V Lexisu učím už od roku 2009 angličtinu, němčinu, ruštinu a italštinu. Hodně se zajímám o mezinárodní vztahy a politické dění ve světě.

V hodinách se snažím přizpůsobit požadavkům svých žáků, počínaje čistou konverzací a gramatickým drilem konče. V rámci možností mluvím pouze v daném cizím jazyce, avšak pro hlubší pochopení fungování jazyka jej srovnávám s češtinou, protože nevěřím, že se člověk v dospělém věku naučí jazyk jen posloucháním, nýbrž kognitivním porovnáním cizího jazyka s mateřským. Hodiny se snažím oživovat posloucháním zpráv na internetu nebo čtením zahraničního tisku.


Dáša

Angličtinu učím na různých úrovních, včetně přípravy na Cambridge Certificates (FCE, CAE), přes 12 let.

Ve svých hodinách se snažím využívat své zkušenosti z dlouhodobých pobytů v zahraničí (USA, Singapur) hlavně ve velmi efektivní a přímé Callan metodě. Tato metoda je založena na poslechu, intenzivním opakování celých větných celků a drilování. Výuka probíhá buď ve speciálních Callan kurzech nebo zmiňované postupy zapojuji i do běžných hodin v kombinaci s klasičtějšími metodami se zohledněním úrovně a požadavků studentů.

V současné době mě můžete potkávat i v kanceláři Lexisu, protože se starám o veřejné i individuální kurzy a knihovnu. 


Štěpánka

Po kratší profesní přestávce jsem se znovu vrátila k výuce jazyků, protože jsem zjistila, že je to práce, která mě baví. A mým hlavním cílem je, aby moje hodiny bavily i vás.

Při výuce angličtiny, francouzštiny a češtiny pro cizince se snažím přistupovat ke každému studentovi jinak, s ohledem na individuální potřeby a přání. Chcete si upevnit základy? Vylepšit gramatiku? Zbavit se zažitých chyb? Rozumět textům a poslechům? Ráda vám s tím pomůžu. Chcete si jenom povídat a rozšiřovat slovní zásobu? I to vám mohu nabídnout.

Mým velkým koníčkem jsou vytrvalostní sporty – dlouhé běhy, běžky, dálkové plavání. Jsem prostě povahou vytrvalec, a když se do něčeho pustím, tak mě jen tak něco neodradí. S notnou dávkou vytrvalosti přistupuji i ke svým studentům, kterým se snažím předat nejen znalosti, ale hlavně lásku k cizím jazykům a chuť učit se něco nového.

 


Jana

Dokočila jsem vysokou školu se zaměřením na životní prostředí a angličtině se věnujiž sedmnáctým rokem. Během této doby se mi podařilo získat certifikát CAE a mnoho mne naučila především práce s anglicky mluvícími turisty z celého světa.

Bez domácí přípravy se člověk jazyku nenaučí. Ovšem vím, jaké to je přijít po celém dni z práce a uvědomit si, že mě čeká ještě hodina angličtiny, proto se své hodiny snažím vést hravou formou s využitím obrazových a dalších materiálů. Důraz kladu na opakování probraného a schopnost studentů reagovat na čekané i nečekané situace, které je mohou v anglickém světě potkat - fantazii se meze nekladou:).
 


Jacob

Hello, my name is Jacob, nice to meet you :) I moved to Prague from England in 2014 and am loving my new life here as an English teacher. 

Over the last couple of years of teaching, I have refined my teaching style to focus on teaching real-life communication skills. That is: teaching speaking, vocabulary and grammar skills as they are used in real life, as opposed to the sometimes more theoretical style of textbooks.

I am very passionate about creating useful, dynamic and fun lessons, and believe that lessons should be memorable, have measurable progress and be taught in a relaxed and fun way. Bored students = sad teacher. And I don't like being sad, so I make extra effort to make the best English lessons I can. 

In my lessons you can expect to be talking a lot, laughing a lot and learning a lot. I look forward to meeting you soon and get started with fixing your English!

 


Nick

A popular British teacher of both one-to-one and group courses. His teaching style is calm, organized and easygoing. He leaves a lot of space to his students´performance. You wil definitely enjoy the class if you are talkative and interested in several ongoing topics. He also teaches French. 

 

 


 Káťa

Angličtinu jsem začala učit už během studia na vysoké škole-ff UK obor anglistika a amerikanistika-a hned od začátku mě tato činnost nadchla a pohltila. Věřím, že s nadšením jde vše snáz, což se vztahuje i na výuku, resp. učení se cizích jazyků. Nerada se nudím, a proto  se snažím , aby i v mých hodinách byla zábava. 
 
 

  Klára

  K jazyku jako takovému jsem měla kladný vztah už od malička. Nejvíc mě fascinovala čeština a angličtina. Českým jazykem jsem se zaobírala převážně na literární úrovni, proto jsem také vystudovala VOŠ Publicistiky. Angličtinu jsem vnímala jako klíč do nové dimenze – spolu s její znalostí se mi otevřela nová kultura, její nuance a zvyklosti. Angličtina je pro mne ale i srdcová záležitost - ráda si přečtu knížku či se podívám na film v originálním znění, vedle toho také ráda cestuji - několikrát jsem navštívila USA a vždy to pro mě byl neobyčejný zážitek. V Lexisu učím od jara 2015 a specializuji se na individuální lekce. Vztah mezi klientem a lektorem je pro mě velmi důležitý, proto se snažím svým studentům vyjít maximálně vstříc – konverzaci, čtení, poslechy i gramatiku přizpůsobuji potřebám a zájmům studenta. Ve volném čase se zajímám o kulturu – ráda chodím do divadla a kina. Také ráda fotografuji a navštěvuji taneční kurzy. V současné době se učím italsky.


Monika M.

 Angličtina je mým velkým koníčkem a věnuji se jí už od prvního stupně základní školy. Snažím se angličtinou každý den obklopovat a to jak v profesním životě, tak ve volném čase, protože mě to prostě baví. Mám za sebou 3,5-letý pobyt v Austrálii a jeden náš rodinný známý, Australan, který se přestěhoval před 10ti lety do Čech, mi nedávno řekl, že jediný rozdíl mezi mnou a rodilým mluvčím je v tom, že já neumím australský slang (Monika má skutečně krásný přízvuk - pozn. JŠ). Pro potvrzení dosažených znalostí v angličtině jsem se podrobila testu CAE a certifikát jsem získala. Ve výuce se snažím maximálně přizpůsobit studentům, protože vím, že každý student je jiný a má jiné potřeby. Kladu důraz na volnou konverzaci a řízená konverzační cvičení, která pak studenty připraví na úspěšnou komunikaci v angličtině. V hodinách procvičujeme všechny jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení, psaní – a také gramatiku. Tu se snažím přiblížit studentům na praktických příkladech a ve srovnání s češtinou, což je zkratka k tomu, aby se studenti naučili kontext, v jakém se daný jev používá a dokázali jej aktivně použít. Bez domácích úkolů to ale nepůjde a to moji studenti vědí. Hodiny se snažím vést zábavnou formou a studenty maximálně aktivně zapojit do hodiny. Ze zkušeností vím, že nejefektivnější výuka je taková, kde má student hlavní roli.

 


Monika H.

Monika učí v Lexisu jak angličtinu, tak francouzštinu a je to oblíbená lektorka pro rychlé a aktivní studenty. Můžete se určitě těšit na intenzivní výuku, při které vás Monika rozhodně nenechá usnout.