Callanova metoda - schéma lekce

Callanova metoda spočívá ve spojení dvou konceptů: didaktické aktivity a neustálé interakce mezi žákem a učitelem. Cílem je úplná samostatnost studenta v praktické angličtině v co nejkratším čase. Jednoduše řečeno: posloucháte-mluvíte-posloucháte-mluvíte a tak stále dokola.

1. OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rychlé opakování řízené prostřednictvím otázek a odpovědí obsahujících slovní zásobu probíranou v minulých lekcích. Při této aktivitě jde zejména o vyvarování se přímému překládání. Naopak se využívají získané jazykové obraty se zvláštním důrazem na kontrolu správné výslovnosti a správné používání gramatických struktur.

2. SPOLEČNÉ ČTENÍ

Při této aktivitě se studenti věnují řízenému hlasitému čtení, vždy za supervize učitele. Účelem této činnosti je porozumění psanému slovu, při kterém učitel okamžitě opravuje případné chyby ve výslovnosti a intonaci.

3. DIKTÁT

Dalším důležitým krokem metody je diktát obsahově zaměřený na slovní zásobu probíranou v předchozích lekcích. Při této aktivitě jde zejména o procvičení psané angličtiny již osvojené a dříve ústně používané. Diktát je krátký a každý žák si ho kontroluje sám s pomocí didaktických materiálů kurzu..

4. NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA

V této části se jedná o seznámení s novou slovní zásobou. Lektor učí žáky nová slovíčka, vysvětluje jejich význam a použití, které uvede v sérii nových otázek. Cílem tohoto kroku je osvojení si nové slovní zásoby a její zapojení do již aktivního jazyka ovládaného studentem.

Callanova metoda - Angličtina za čtvrtinu času

Metoda "Callan": schéma lekce | obsah kurzu | úrovně | rozvrh kurzů

Oficiální stránky: Callanova metoda