Callanova metoda

Callanova metoda - Praha
Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné pro časově vytížené účastníky. Výhodou je časté opakování vedoucí k zapamatování již na hodině, účastníci kurzů nemusí věnovat další čas domácí přípravě. Přístup do Online Practice Area je nicméně umožněn všem účastníkům našich Callan kurzů.

 

Jsme první pražskou akreditovanou školou Callanovy metody, a tak studentům můžeme nabídnout novou řadu učebnic a také přístup do Student Practice Area na webu Callan Organisation.

Co je Callanova metoda "the Callan Method"?

  • intenzivní, systematicky propracovaná a celosvětově ověřená metoda učení angličtiny (španělštiny) pomocí neustálého mluvení
  • zaměřená hlavně na mluvený projev a porozumění mluvenému slovu
  • rychlost je přizpůsobena porozumění jazyku mimo učebnu, účastníci poslouchají a mluví celou hodinu
  • využívá faktu, že učení jazyka, stejně jako hra na hudební nástroj, je otázkou vyvinutí podmíněného reflexu
  • rychlý reflex se může vyvinout pouze díky mechanickému opakování správných vět - součástí výuky je okamžité opravování chyb
  • metoda nevyžaduje žádnou domácí přípravu, ale umožňuje ji, a tak je zvláště vhodná pro pracovně vytížené účastníky
  • student musí očekávat neustálé opakování, to je důležité pro ukládání zvládnuté látky
  • důležitou součátí Callanovy metody je také čtení a diktáty pro vstřebání psané formy a lepší zapamatování slov. Skládají se z nesouvisejících vět, které zahrnují všechnu probíranou slovní zásobu.
  • nepoužívá samostatná gramatická cvičení, gramatika se učí rovnou ve větných konstrukcích na základě probrané slovní zásoby

"Čím častěji opakujete, tím rychleji se jazyk naučíte."

Metoda "Callan": schéma lekce | obsah kurzu | úrovně

TERMÍNY SKUPINOVÝCH KURZŮ

Individuální Callan kurz angličtiny - cena 490 Kč / 50 min (pro 1-2 studenty) - český lektor

Oficiální stránky Callanovy metody (v angličtině)
Callan na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Callanova_metoda