Callanova metoda

Callanova metoda - Praha
Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné pro časově vytížené účastníky. Výhodou je časté opakování vedoucí k zapamatování již na hodině, účastníci kurzů nemusí věnovat další čas domácí přípravě. Všem účastníkům našich Callan kurzů je umožněn plný přístup do Online Practice Area se všemi audio poslechy a online cvičeními pro možnost opakování učiva z hodiny.

Callanova metoda vyučuje tyto jazyky: ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA . Jiné jazyky zatím není možné Callanovou metodou vyučovat, protože metoda využívá konkrétní učebnice pro výuku a ty zatím pro jiné jazyky nejsou.

Jsme první pražskou akreditovanou školou Callanovy metody, a tak studentům můžeme nabídnout novou řadu učebnic a také přístup do Student Practice Area na webu Callan Organisation. Pouze akreditované školy a certifikovaní učitelé mají přístup k originálním učebnicím Callanovy metody, které jsou základem metody. V našich skupinových kurzech je cena učebnice součástí kurzovného, u individuálních kurzů si účastníci hradí učebnici zvlášť.

Co je Callanova metoda "the Callan Method"?

  • intenzivní, systematicky propracovaná a celosvětově ověřená metoda učení angličtiny (španělštiny) pomocí neustálého mluvení
  • zaměřená hlavně na mluvený projev a porozumění mluvenému slovu
  • rychlost je přizpůsobena porozumění jazyku mimo učebnu, účastníci poslouchají a mluví celou hodinu
  • využívá faktu, že učení jazyka, stejně jako hra na hudební nástroj, je otázkou vyvinutí podmíněného reflexu
  • rychlý reflex se může vyvinout pouze díky mechanickému opakování správných vět - součástí výuky je okamžité opravování chyb
  • metoda nevyžaduje žádnou domácí přípravu, ale umožňuje ji, a tak je zvláště vhodná pro pracovně vytížené účastníky
  • student musí očekávat neustálé opakování, to je důležité pro ukládání zvládnuté látky
  • důležitou součátí Callanovy metody je také čtení a diktáty pro vstřebání psané formy a lepší zapamatování slov. Skládají se z nesouvisejících vět, které zahrnují všechnu probíranou slovní zásobu.
  • nepoužívá samostatná gramatická cvičení, gramatika se učí rovnou ve větných konstrukcích na základě probrané slovní zásoby

Podívejte na schéma každé lekce - schéma lekce

"Čím častěji opakujete, tím rychleji se jazyk naučíte."

TERMÍNY SKUPINOVÝCH KURZŮ

Individuální Callan kurz angličtiny nebo španělštiny - cena 490 Kč / 50 min (pro 1-2 studenty)

Oficiální stránky Callanovy metody (v angličtině) -www.callan.co.uk/
Callan na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Callanova_metoda

Callanova metoda - Angličtina za čtvrtinu času

Metoda "Callan": schéma lekce |rozvrh kurzů

Jazyková škola Lexis je akreditovaným centrem Callanovy metody, používá origiální učebnice a studenti mají přístup do online platformy (Callan Student Practice Area).