Cambridgeské zkoušky

Přípravné kurzy na zkoušky

KET - PET - FCE - CAE - CPE

V rámci naší nabídky Vás odborně připravíme na kteroukoli z uvedených jazykových zkoušek.
Můžete si vybrat z nabídky skupinových kurzů (obvykle FCE nebo CAE), nebo  zvolit individuální výuku pro KET, PET nebo CPE.
Kurzy vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí s ohledem na obtížnost zkoušky.


Registrace ke zkouškám

Ve spolupráci s jazykovou školou Eminenc Vám nabízíme jednoduchý způsob registrace k výše uvedeným zkouškám. Výhodou oproti přihlášení přímo na British Council je především rychlost zpracování požadavku a související služby s registrací ke zkoušce.

On-line přihlášky vedou přímo na stránky JŠ Eminenc

  On-line přihláška na zkoušku PET

  On-line přihláška na zkoušku FCE

►  On-line přihláška na zkoušku CAE


Obsah Cambridgeských zkoušek

Cambridge English: Key (dříve KET - 1.stupeň)

Tato zkouška je prvním krokem pro studenty, kteří se začínají učit anglicky a chtěli by postoupit k dalším stupňům cambridgeských zkoušek. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce. Odpovídá dosažené úrovni A2.
Předpokladem dosažení této úrovně je cca 180 - 200 hodin studia.
Obsah zkoušky: 1.Čtení a psaní (1hod 10min), 2. Poslech (cca 30 min), 3. Mluvený projev (8 - 10 min na dvojici kandidátů)

verze pro děti: Cambridge English: Key for Schools(původně KET for Schools)


Cambridge English: Preliminary (dříve PET - 2.stupeň)

Tato zkouška představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Studium vedoucí k úspěšnému složení zkoušky by mělo studenta vybavit takovými jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí v šíři každodenních situací. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Odpovídá dosažené úrovni B1.
Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia.
Obsah zkoušky: 1. Čtení a psaní (1 hod 30 min), 2. Poslech (cca 40 min), 3. Mluvený projev (10 - 12 min na dvojici kandidátů)

Detailní popis zkoušky PET

verze pro děti: Cambridge English: Preliminary for Schools(původně PET for Schools)


Cambridge English: First (dříve FCE - 3.stupeň)

Tato zkouška je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. Vyžaduje značnou jazykovou znalost a je všeobecně uznávaná v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, atd. a ve vzdělávacích institucích. Odpovídá dosažené úrovni B2.
Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.
Obsah zkoušky (aktualizován od prosince 2008): 1. Reading (1 hod), 2. Writing (1 hod 20 min), 3. Use of English (45 min), 4. Listening (cca 40 min), 5. Speaking (cca 14 min)

Detailní popis zkoušky FCE

NOVINKA!
verze pro děti: Cambridge English: First for Schools(zkouška na úrovni FCE)
nová zkouška se stejným formátem a obsahem jako Cambridge English: First (FCE) určená žákům a studentům od 12 do 16 let.


Cambridge English: Advanced (dříve CAE - 4.stupeň)

Úspěšné složení této zkoušky je dokladem velmi dobré znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Odpovídá dosažené úrovni C1.
Obsah zkoušky (aktualizován od prosince 2008):
1. Reading (1 hod 10 min), 2. Writing (1 hod 30 min), 3. Use of English (1 hod), 4. Listening (40 min), 5. Speaking (15 min)

Detailní popis zkoušky CAE


Cambridge English: Proficiency (dříve CPE - 5.stupeň)

Tato zkouška je nejvyšší a nejdéle užívaná jazyková kvalifikace z této série zkoušek. Splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Velké Británii a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Odpovídá dosažené úrovni C2.
Obsah zkoušky:
1. Reading (1 hod 30 min), 2. Writing (2 hod), 3. Use of English (1 hod 30 min), 4. Listening (cca 40 min), 5. Speaking (cca 20 min)


CERTIFICATE IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE (CEIBT)

Tato zkouška testuje schopnost kandidátů efektivně komunikovat anglicky v pracovním prostředí. Při zkoušce se používají autentické materiály z prostředí velké mezinárodní obchodní společnosti. Zkouška je určena pro studenty, kteří již získali, nebo získávají obchodní nebo kancelářské zkušenosti a jejichž úroveň angličtiny je ekvivalentní úrovni CAE kandidátů. Tato zkouška se nemusí skládat jako celek, ale kandidáti si mohou vybrat část, ze které chtějí být testováni.