FCE zkouška

Část první: Reading (Čtení) - 1 hod (odpovědi píšete rovnou do formuláře)

Čtení má tři části:
1. Multiple choice (výběr z možností): Čtete text, po ktertém následuje osm otázek - vybíráte ze čtyř možností.
2. Gapped text (text s mezerami): Čtete text s vynechanými větami. Poté doplňujete dané věty zpět do textu (celkem sedm vět + jedna navíc).
3. Multiple matching (spojování s možnostmi): Odpovídáte na patnáct otázek týkajících se informací v daném textu.

 

Část druhá: Writing (Psaní) - 1 hod 20 min

Psaní má dvě části:
1. Povinná (120 - 150 slov): Napíšete dopis nebo email v reakci na danou situaci.
2. Volitelná (120 - 180 slov): Vyberete si ze čtyř zadaných témat. První tři témata mohou mít formu článku, neformálního dopisu, žádosti, reportu, eseje, recenze nebo příběhu. Ke čtvrtému tématu máte na výběr dvě knihy předem stanovené (na každou zkoušku jiné).

 

Část třetí: Use of English (Gramatika a slovní zásoba v praxi) - 45 min (odpovědi píšete rovnou do formuláře)

Tento oddíl má čtyři části:
1. Multiple choice gap-fill (doplňování s výběrem): Testuje hlavně slovní zásobu. Dvanáct vynechaných slov v textu - vybíráte a doplňujete ze čtyř možností.
2. Open gap-fill (doplňování bez výběru): Testuje hlavně gramatiku. Doplňujete dvanáct mezer v textu.
3. Word formation (Slovotvorba): Deset vynechaných slov v textu, na konci řádku dané slovo - doplníte správnou formu tohoto slova zpět do textu podle potřeby (např. transform - transformation).
4. Key word transformations (transformace vět se zachováním významu): Testuje znalost gramatických konstrukcí. Osm daných vět + klíčové slovo, které musíte použít v transformaci věty. Celkově můžete použít dvě až pět slov, včetně daného klíčového.
Např: People wear casual clothes where I work.
up
People..................................where I work.

 

Část čtvrtá: Listening (Poslech) - cca 40 min

Poslech má čtyři části, každou slyšíte dvakrát:
1. Multiple choice (výběr z možností): Osm různých krátkých poslechů, ke každému otázka, odpověď vybíráte ze tří možností.
2. Sentence completion (doplňování vět): Jeden delší poslech, doplňujete konkrétní slova nebo výrazy do deseti vět.
3. Multiple matching (spojování s možnostmi): Pět poslechů s podobným tématem, vybíráte správné odpovědi ze šesti možností.
4. Multiple choice (výběr z možností): Jeden delší poslech (rozhovor nebo monolog), sedm otázek, vybíráte ze čtyř možností.

 

Část pátá: Speaking (Mluvený projev) - cca 14 min

Mluvení má čtyři části. Na každou dvojici kandidátů jsou dva zkoušející.
1. Úvod: Zkoušející vám položí několik otázek týkajících se vaší osoby, zájmů, zkušeností. (3 - 4 min)
2. Samostatný mluvený projev: Mluvíte zhruba minutu o dvojici obrázků, pak krátce okomentujete obrázky partnera. (3 - 4 min)
3. Diskuze s partnerem: Na podporu diskuze máte k dispozici materiály (obrázky, diagramy atd.) (3 - 4 min)
4. Vyjádření vlastního názoru: Diskuze na podkladě předchozích úkolů. (3 - 4 min)