Nabídka pro zaměstnance skupiny Generali

Pro zaměstnance skupiny Generali a jejich rodinné příslušníky platí v jazykové škole LEXIS tyto výhody:

* (slevy jsou uvedeny ze základní ceny)

Zaměstnanecký benefit mohou využít zaměstnanci a jejich blízcí rodinní příslušníci celé skupiny Generali, což jsou následující společnosti:

Generali Pojišťovna

Generali Development

Generali PPF Holding

Generali Asset Management

Česká pojišťovna

ČP Zdraví

ČP Invest

ČP Direct

ČP Asistence

Penzijní společnost ČP

Generali PPF Services

Generali Infrastructure Services

Výhodu prosíme nahlaste v jazykové škole Lexis předem a prokažte se zaměstnaneckým průkazem.

Těšíme se na spolupráci

za JŠ Lexis (kontakt)

Daniela Pechačová, ředitelka jazykové školy