Jazykové zkoušky

Jazykové zkoušky jsou výborná motivace!

Jazykové zkoušky jsou obvykle určené široké veřejnosti. Každá zkouška testuje jinou hloubku znalostí, a tak je nutné, aby se zájemci o zkoušku předem dobře informovali, zda volí správnou zkoušku k tomu, k čemu ji potřebují.

Obecně můžeme o jazykových zkouškách říci:

  • Mezinárodní platnost - zkoušky jsou celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro studenty cizích jazyků
  • Uplatnění - certifikát je velkou výhodou při hledání zaměstnání nebo při přijímacím řízení na střední a vysoké školy
  • Očekávaná kvalita - úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského rámce, v rámci kterých jsou testovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a ústní projev
  • Viditelné zlepšení jazykových znalostí - kdo chce složit zkoušku, musí se učit a naučit se

Rádi Vás na zkoušky připravíme.

Cambridgeské zkoušky

Podrobné informace o zkouškách: ► Mezinárodní zkoušky z ANGLIČTINY

Zkoušky ETS

nejznámější jsou TOEFL a TOEIC (resp. TOEIC Bridge pro začátečníky).

TOEFL - zkouška s platností 2 roky, určená především zájemcům o studium v zahraničí, aby prokázali svoji schopnost studovat v angličtině.

TOEIC a TOEIC Bridge - zkoušky s platností 2 roky, určená především pracujícím dospělým a společnostem, které potřebují jednorázově nebo pravidelně otestovat znalosti a dovednosti svých zaměstnanců v pracovní oblasti.

Přehled všech ETS zkoušek - další možnosti zkoušek pro různé účely

Zkoušky City&Guilds

zkoušky z obecné i obchodní angličtiny (více o zkouškách City&Guilds)

Další jazykové zkoušky a ostatní jazyky

... najdete také na přehledném webu jazykovezkousky.cz.