Jazykový audit

Písemná část jazykového auditu

Písemný test poskytujeme formou e-testu ve spolupráci s Oxford University Press s výstupy dle Evropského referenčního rámce.

Ústní část jazykového auditu

Ústní část probíhá zpravidla 5-10 min po vyhodnocení písemné části testu formou rozhovoru mezi testovaným a zkoušejícím z jazykové školy Lexis.

Zkoušející vede s testovaným polostrukturovaný rozhovor, prostřednictvím kterého je stanovena úroveň mluveného jazyka. Ústní audit je prováděn zpravidla metodikem školy nebo zkušeným senior-lektorem.

Výsledek písemného testu i ústní části je prezentován v rámci znalostního stupně dle Evropského referenčního rámce. Na základě výsledků doporučí jazyková škola vhodný postup pro zvýšení jazykové úrovně.