Konverzační kurzy angličtiny

Konverzační kurzy angličtiny

  • zaměřené především na aktivní mluvení účastníků
  1. slovní zásoba (rozšiřování slovní zásoby na různá témata)
  2. fráze (praktické fráze v různých situacích)
  3. funkce (vyjádření souhlasu, nesouhlasu, názoru, návrhu, přání, nabídky, atd v různých situacích )
  4. čtení (porozumění hlavní myšlence krátkých článků nebo gloss a následná diskuse na dané téma)
  • v kurzu se nepoužívá učebnice, lektor připravuje materiály přímo na dané téma
  • s oblíbenými zkušenými zahraničními lektory
  • v malých skupinách 3-6 osob

TERMÍNY KURZŮ