Metodika a metody výuky

Metodika našich kurzů v sobě zahrnuje vstupní testování a analýzu potřeb účastníků výuky, tematický plán kurzu, výuku podle zvolené metody a průběžnou evaluaci pokroku a znalostí účastníků včetně doporučení dalšího postupu.

Naši lektoři jsou vedeni k individuálnímu přístupu ke každému klientovi. To znamená, že zvažují faktory studentovy osobnosti, jeho postoje ke studiu jazyka a jeho reálné schopnosti. Většina kurzů je u nás vedena komunikativní metodou nebo Callanovou metodou, ale důležitý je vždy zákazník a tak můžeme nabídnout například i gramaticko-překladovou metodu.

 

Komunikativní metoda je v současnosti nejrozšířenější metoda výuky pro praktické použití jazyka v běžných životních situacích. Účastníci se setkávají s reálnými situacemi, ve kterých jsou nuceni se domluvit. Součástí výuky jsou však i gramatická cvičení a opakování slovní zásoby, aby byly znalosti fixované správným způsobem a bez chyb.

Hlavní myšlenkou komunikativní metody je zážitkový způsob studia, který umožňuje efektivní vstřebání, zapamatování a následné použití jazyka a současně podporuje motivaci pro další studium. Naše kurzy touto metodou se jmenují Kurzy 4 dovedností, neboť se v nich zaměřuje na všechny 4 jazykové dovednosti - porozumění textu, poslech, mluvení, psaní, vše podpořené kostrou gramatiky a jazykových funkcí. Více o komunikativní metodě

 

 

Callanova metoda je poslední dobou stále využívanější drillová metoda založená na rychlém sledu otázek a odpovědí a učí studenty rychle reagovat. Gramatika není primární a je vyučována formou modelových a intenzivně procvičovaných vět. Metoda nevyžaduje další domácí přípravu, a tak je vhodná pro hodně vytížené osoby. 

Při lekcích nemusíte nijak zvlášť přemýšlet nebo improvizovat, mluvená angličtina (nebo španělština) vás obklopují celou hodinu a učitel na vás stále mluví a současně vás "nutí" stále mluvit, opravuje a vytváří prostředí, ve kterém jste v jazyce doslova "ponořeni".

Během prvních několika lekcí ztratíte zcela zábrany a mluvíte. Slovní zásoba se promyšleným způsobem postupně nabaluje. Při hodinách trénujete i psanou formu pomocí krátkých diktátů a zájemci o domácí opakování mají možnost opakovat z učebnic nebo online přes internet v rámci Student Practice Area.

Naše jazyková škola aktuálně pracuje na oficiální akreditaci pro tuto metodu, abychom mohli studentům nabídnout novou řadu učebnic (zatím vyučujeme ze staré řady, pro kterou nebyla akreditace nutná) a také přístup do Student Practice Area na webu Callan Organisation. Více o Callanově metodě

 

Víte, že pro vás máme také rady a tipy, jak se učit?