Nové kurzy Callanovou metodou od dubna

25.04.2018

Callanova metoda je poslední dobou stále využívanější drillová metoda založená na rychlém sledu otázek a odpovědí a učí studenty rychle reagovat. Gramatika není primární a je vyučována formou modelových a intenzivně procvičovaných vět. Metoda nevyžaduje další domácí přípravu, a tak je vhodná pro hodně vytížené osoby. 

Při lekcích nemusíte nijak zvlášť přemýšlet nebo improvizovat, mluvená angličtina vás obklopují celou hodinu a učitel na vás stále mluví a současně vás "nutí" stále mluvit, opravuje a vytváří prostředí, ve kterém jste v jazyce doslova "ponořeni".

Během prvních několika lekcí ztratíte zcela zábrany a mluvíte. Slovní zásoba se promyšleným způsobem postupně nabaluje. Při hodinách trénujete i psanou formu pomocí krátkých diktátů a zájemci o domácí opakování mají možnost opakovat z učebnic nebo online přes internet v rámci Student Practice Area.

 Více o Callanově metodě

ROZVRH KURZŮ CALLANOVOU METODOU

Nehodí se Vám skupinové kurzy? Zkuste INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU.