Obsahy kurzů s učebnicí New English File

Beginner - Úplný začátečník
A1 I.   Učebnice New English File Beginner (lekce 1.-3./4. SB)

pozdravy, použití základních běžných sloves, číslovky, barvy, lidé, jídlo, výslovnost a intonace, přítomný čas prostý, trénink základních komunikačních situací

A1 II.  Učebnice New English File Beginner (lekce 3./4.-7. SB)
každodenní aktivity, pořádek slov ve větě, sloveso moci, umět (can, can´t), minulý čas (jednoduchý), vazba there is/are, zájmena, oblíbené aktivity a vazba -ing, budoucí čas (plány a předpovědi - going to), použití předložek, trénink běžných komunikačních situací

Elementary  - Falešný začátečník
A2 I.  Učebnice NEF Elementary (lekce 1.-4. MPA)
základní slovesa, zájmena, opakování číslovek do 1000, výslovnost a intonace, přítomný čas prostý, členy, lidé - rodina a zaměstnání, čas a časové výrazy, can/can´t, like -ing, každodenní a oblíbené aktivity, trénink běžných komunikačních situací

A2 II. Učebnice NEF Elementary (lekce 5.-9. MPB)
minulý čas prostý (was/were), pravidelná a nepravidelná slovesa, prázdniny a dovolená, domov a ubytování, město, počasí, jídlo a pití, přítomný čas průběhový (I´m doing) a srovnání s prostým (I do), množství (how much/many), budoucí čas (going to) - plány, předpovědi, předpřítomný čas (have/has been) a srovnání s prostým minulým časem, trénink běžných komunikačních situací

Pre-Intermediate  - Mírně pokročilý
B1 I. Učebnice NEF Pre-Intermediate (lekce 1.-4. MPA)
běžné fráze, přítomný čas prostý a průběhový, vztažné věty (a person who.../a thing which...), tělo, rodina, fráze s like, for example, etc, dovolená, časové předložky, otázky, pomocná slovesa, předložky, spojky so, because, but, although, budoucí čas going to, will/won´t, frázová slovesa, opakování základních časů, předpřítomný čas (have/has done) a časové příslovce never, ever, yet, just, already, stupňování přídavných jmen a porovnávání, trénink praktických komunikačních situací

B1 II.  Učebnice NEF Pre-Intermediate (lekce 5.-9.  MPB)
použití infinitivu, -ing slovesa, modální slovesa - must/mustn´t, have to/don´t have to, may/might, should/shouldn´t, slovesa pohybu, předložky, nakupování, podmínkové věty, rozhodování, předpřítomný čas + for/since, used to, škola a vzdělávání, zvířata, tvoření slov, sloveso get, pasiv, přídavná jména +ing, množstevní příslovce + something, anything, nothing, too, not enough, frázová slovesa, so/either, předminulý čas (I had done) a příslovce, souslednost časová (reported speech), trénink všech dosavadních znalostí v komunikačních situacích

Intermediate - Středně pokročilý
B1 III. Učebnice NEF Intermediate (lekce 1.-3. MPA)
opakování a trénink použití časů /přítomný prostý a průběhový), předpřítomný čas prostý a průběhový, budoucí časy will / going to, stupňování, modální slovesa, funkční fráze, popis lidí, práce, peníze, přídavná jména, doprava, rodina, jídlo a restaurace, sport, aktivní trénink znalostí v komunikačních situacích

B2 I.   Učebnice NEF Intermediate (lekce 4.-7. MPB)
podmínkové věty, used to, quantifiers,členy, gerundium a infinitiv, defining and non-defining relative clauses, třetí kondicionál, frázová slovesa, question tags, vzdělávání, bydlení, přátelé, předložky, spojky, práce, nakupování, kino a televize, aktivní trénink znalostí v komunikačních situacích

Upper-Intermediate - Pokročilý
B2 II. Učebnice NEF Upper-Intermediate (lekce 1.-3. MPA)
prohloubení dosavadní gramatiky, the...the..., použiotí časů při vyprávění, so/such...that, příslovce a příslovečné věty, trpný rod (pasiv), předbudoucí čas (will have...) a průběhový budoucí čas (will be -ing), podmínkové věty, likely, probably, prohloubení slovní zásoby v oblasti zdraví, osobnosti, oblečení a módy, cestování, kriminality, počasí, vtipů aj., výslovnost, aktivní trénink znalostí v různých komunikačních situacích

B2 III. Učebnice NEF Upper-Intermediate (lekce 4.-7. MPB)
nereálné podmínkové věty, minulá modální slovesa, would rather, had better, smysly, gerundium a infinitiv, used to/be used to/get used to, reporting verbs, as, členy, nepočitatelná a pomnožná podstatná jména, all/every, wish, srovnávání, whatever, whenever, prohloubení slovní zásoby v oblasti hudby, médií, vědy, života ve městě, obchodu, reklamy a prezantací, výslovnost, aktivní trénink znalostí v různých komunikačních situacích

Advanced - Velmi pokročilý
C1 I. Učebnice NEF Advanced (lekce 1.-3. MPA)
discourse markers (1), linkers, rythm and intonation, revision of have, pronouns, tenses, used to, would, get, speculation and deduction, emphasis, inversion, topics: work, personality, family, abstract nouns, time, books, money, pronounciation

C1 II. Učebnice NEF Advanced (lekce 4.-7. MPA)
discourse markers (2), adverbs and adverbial expressions, infinitive/gerund, conditional sentences, permission, obligation, necessity, expressing future plans and arrangements, ellipsis and substitution, cleft sentences, compound nouns and possessive forms, so/such, comparison, topics: history and warfare, phone language, adjectives+prepositions, pplace and movement, health and medicine, travel and tourism, natural world, confusing words, preparing food, humour, pronounciation

Proficiency - Profík
C2 (Proficiency) - v současné době neotvíráme kurzy na úrovni Proficiency, ale rádi Vám zajisítíme lektora pro individuální výuku

Máte zájem koupit učebnici se slevou?