PET zkouška

Část první: Čtení a psaní (1 hod 30 min - odpovědi píšete rovnou do formuláře)

Čtení má pět částí:
1. Multiple choice (výběr z možností): Pět krátkých textů ( oznámení, pohlednice, vývěsky, etikety, vzkazy, emaily, atd.), ke každému otázka na porozumění - vyberete ze tří možností.
2. Matching (spojování): Spojujete pět popisů osob s osmi krátkými texty.
3. True/false (srávně/špatně): Odpovíte na deset otázek true/false k delšímu textu.
4. Multiple choice (výběr z možností): Pět otázek se čtyřmi udanými možnostmi na vyjádřený názor, určitý detail nebo obecný význam v daném textu.
5. Multiple choice (výběr z možností): Deset mezer v textu vyplníte jedním slovem, které vybíráte ze čtyř možností.

Psaní má tří části:
1. Přepisování vět: Do mezery v dané větě vpíšete jedno až tři slova tak, aby měla stejný význam jako věta nad ní (dohromady pět vět).
2. Krátký vzkaz (35 - 45 slov): Napíšete vzkaz, který musí obsahovat tři zadané informace.
3. Dopis/příběh (cca 100 slov): Napíšete buď dopis, nebo příběh podle zadaných instrukcí.

Část druhá: Poslech (cca 30 min)

Poslech má čtyři části, každou slyšíte dvakrát:
1. Multiple choice (výběr z možností): Odpovíte na sedm otázek (výběr vždy ze tří obrázků, který nejlépe odpovídá krátkému poslechu).
2. Multiple choice (výběr z možností): Odpovíte na šest otázek (tři možnosti) v reakci na poslech (buď jeden mluvčí, nebo interview).
3. Gap fill (vyplňování mezer v textu): Doplníte šest mezer v textu během poslechu jednoho mluvčího.
4. True/false (správně/špatně): Odpovíte na šest otázek true/false během poslechu konverzace dvou mluvčích.

Část třetí: Mluvený projev (10 - 12 min na dvojici kandidátů)

Mluvení má čtyři části. Na každou dvojici kandidátů jsou dva zkoušející.
1. Úvod: Zkoušející se kandidátů zeptá pár úvodních otázek - jak se jmenují, jaké je jejich povolání, koníčky atd. (2 - 3 min)
2. Diskuze ve dvojici: Na podporu diskuze dostanete soubor obrázků k dané situaci. (2 - 3 min)
3. Samostatný mluvený projev: Dostanete každý jinou fotografii a mluvíte o ní zhruba minutu. (3 min)
4. Diskuze ve dvojici: Bavíte se o tématu spojeném s fotografiemi z předchozího bodu. (3 min)