Předpřipravené tabulky 2

2/ Tabulka kurzů s filtrem návrh č. 1

S filtrem