Přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Přípravné kurzy na jazykové zkoušky z angličtiny

 • zaměřené na přípravu účastníků na jazykové zkoušky FCE, CAE, PET, KET, IELTS, TOEFL
 • kurzy jsou semestrální v délce 90 minut týdně končící před ústní zkouškou
 • cílem kurzu je především
 1. nácvik strategie pro výbornou znalost formy testu a tím šetření času při vyplňování testu
 2. trénink mluvené části zkoušky pro nácvik projevu v rámci max. povoleného času
 3. tréning písemné části pro nácvik rozsahu, správné struktury a formy
 4. trénink poslechu pro nácvik poslechových strategií
 5. doplňkové užitečné informace, odkazy, literatura
 6. oprava nejčastějších chyb a často kladné dotazy
 7. pozitivní skupinová motivace pro úspěšné složení zkoušky
 • v kurzu se používá učebnice podle zkoušky, vždy se zaměřením na danou zkoušku
 • výuka probíhá se zkušenými zahraničními lektory
 • v malých skupinách 3-6 osob
 • podmínkou našich přípravných kurzů na Cambridgeské zkoušky je odpovídající znalost jazyka na úrovni
  A2 pro zkoušku KET | B1 pro zkoušku PET | B2 pro zkoušku FCE | C1 pro zkoučku CAE | C2 pro zkoušku CPE
 • u TOEFL a IELTS je testována úroveň na bodové škále, minimální znalost by však měla být A2

TERMÍNY KURZŮ

více o zkouškách z angličtiny