Rady a tipy jak se učit

5 rad a 1 tip jak se učit cizí jazyk

 1. jasný cíl a motivace

 2. ochota učit se stále a všude kolem sebe

 3. raději chápat význam než hledat doslovný překlad

 4. vybrat si dobrého učitele nebo kurz

 5. používat jazyk kdykoli to jde

+ jeden 100% funkční tip, ale tak trochu pod čarou


1. Cíl a motivace

Ujasněte si svůj cíl v daném jazyce, proč chcete studovat a do jaké míry se ho chcete naučit. Pomůže vám k tomu Společný evropský referenční rámec , který popisuje v šesti úrovních (A1-C2) jazykové schopnosti. Doporučujeme, abyste si udělali jazykový test, který vám orientačně ukáže, na jaké úrovni podle rámce se zhruba nacházíte. Skvělým motivačním nástrojem je jazyková zkouška!

Vaše osobní motivace je tím nejdůležitější při učení jazyka. Pokud studium odkládáte až na "za chvíli", "zítra", "po večeři", "až po sprše", pak se budete učit dlouho.

Pokud se budete učit "teď" a "tady", i třeba jen v myšlenkách, protože si budete opakovat názvy věcí, které vidíte kolem sebe (při té večeři, nebo v té sprše), pokud si v hlavě budete říkat věty, i když ležíte večer v posteli a učebnici už by se vám nechtělo otevřít, pak se budete učit velmi rychle a efektivně.

Naplánujte si čas, kdy se skutečně budete učit. Začněte chodit do pravidelného kurzu (skupinového, individuálního), který Vám bude udržovat motivaci a pevný termín v diáři. Samostudium obvykle končí nedostatečnou osobní disciplínou a počáteční odhodlání nahrazuje lenost a odkládání. Bez vyhrazeného času pro studium se jednoduše nic nenaučíte.

2. Rozhodněte se pro učení v reálné situaci, žijte jazykem, hledejte ho všude kolem sebe, obklopte se jím.

Každý o něčem přemýšlí, tak proč to nezkusit v cizím jazyce? Nevadí, že jste začátečníci a umíte jen trochu. I trocha je něco, tak to začněte alespoň v hlavě používat. Vžijte se do představy, že JSTE cizinec a přemýšlejte v cizím jazyce.

 • Například když studujete slovní zásobu o vaření a jídle, projděte si ledničku a opakujte si známá slova případně hledejte slovíčka, která nevíte, představujte si sami sebe v restauraci a přemýšlejte, jak byste jídlo objednali, pochválili, zaplatili, případně jak byste konverzovali.
 • Pokud máte možnost označte si věci kolem sebe lístečky s názvy v cílovém jazyce. Snažte se v jazyce "žít", i když jste doma, v práci nebo ve škole.
 • Učte se v kontextu a v souvislostech, tak dojde ke snadnějšímu zapamatování. Hledejte synonyma (slova stejného významu) a antonyma (slova opačného významu). Hrajte si se slovy, tvořte si třeba i nesmyslné věty, kterým se zasmějete. Funguje to :)
 • Zkuste si představit konkrétní činnost a popsat ji v cílovém jazyce (zítřejší meeting, zkoušku, atp.), ještě efektivnější je činnost vykonávat a popisovat si ji v jazyce (denní aktivity, pracovní činnosti atp.).
 • Kreslete/hledejte si souvislosti mezi slovy do obrázků, bublinových diagramů, myšlenkových map, kolokací apod.
 • Gramatické jevy si lépe zapamatujete v krátkých modelových větách. Vždy si najděte svojí oblíbenou větu, například: "Have you ever eaten an octopus?" pro Present Perfect (předpřítomný čas).

3. Upusťte od překladu a hledejte významy slov v souvislostech

Překládání zbytečně zdržuje vaše myšlení a proces učení a používání jazyka. Místo plynulého použití jazyka se začnete "zadrhovat", protože vám vypadlo to správné slovo.

 • Přestaňte v hlavě překládat, přijměte jazyk a učte se z cizojazyčných materiálů co nejvíce bez použití češtiny.
 • K pochopení významů slov používejte nejlépe výkladový, nikoli překladový slovník (i když bez něj se asi úplně neobejdete, ale pozor na přesný překlad, hledejte především význam!
 • Vystavujte se co nejvíce jazyku - filmy v původním znění, poslech rádia, noviny a časopisy atd.
 • My máme v Lexisu moc rádi komunikativní metodu, protože je hravá a tvořivá a výsledky ve všech jazykových dovednostech jsou bezvadné. Jejím základem je právě pochopení významu a používání slov v kontextu a v reálných situacích.  Pro zrychlení Vašich reakcí na mluvené slovo můžete u nás zkusit drillovou Callanovu metodu, díky které určitě ztratíte zábrany promluvit a také se rychle naučíte rozumět. Výukových metod je hodně, budeme se jim věnovat v jiné kapitole.

4. Výběr učitele nebo kurzu

Učitele volte pečlivě, pokud si jej hledáte sami. Přes naší jazykovou školu vám rozhodně doporučíme jen takové, které jsme si sami vyzkoušeli a sami bychom se od nich rádi nechali učit.

Při výběru skupinového kurzu pozor na jazykovou úroveň kurzu, abyste si nevybrali kurz s nevhodnou úrovní. Naopak při individuální nebo firemní výuce na míru se obsah výuky vaší úrovni přizpůsobí, což je velká výhoda.

U skupinových kurzů pro veřejnost je nutné počítat s tím, že lektor se musí věnovat více účastníkům, kteří se sešli bez jakékoli vazby na sebe. Nebojte se aktivně podílet na vytváření pozitivní atmosféry i obsahu lekcí, pokud bude skupina dobře fungovat, je to ten nejlepší předpoklad pro váš osobní růst.

5. Kdykoli to jde! A k tomu potřebujete 4 dovednosti

Pro efektivní komunikaci potřebujete 4 základní jazykové dovednosti. Neváhejte je použít KDYKOLI to jde. O co vám jde - používat jazyk nebo neudělat chybu? Smáli jste se někdy cizinci, který mluvil česky, kvůli chybám? Pravděpodobně ne, takže JSTE NA TOM STEJNĚ! Takže se učte a bude pro vás jednodušší:

 • číst a rozumět psanému textu - dovednost Reading
 • rozumět mluvenému slovu - dovednost Listening
 • mluvit v cizím jazyce - dovednost Speaking
 • psát v cizím jazyce - dovednost Writing

Use of Language, tedy gramatika, větné konstrukce, slovní zásoba, slovní spojení atd. se prolínají všemi dovednostmi. Myslete na to, abyste žádnou z dovedností nezanedbávali, brzdilo by vás to v dalším postupu a jazykovém rozvoji.

A nakonec to nejdůležitější - mějte trpělivost a neztrácejte chuť ke studiu. Výsledky se dostaví rychle, když se začnete jazyku skutečně věnovat. Pokud studium jazyků není v danou chvíli pro vás prioritou a není na nich závislý váš další život, pak se netrapte a na chvíli studium klidně přerušte. Je lepší se učit intenzivně s radostí a pak třeba na čas přerušit, než se učit stále, ale bez radosti a motivace.

S přáním, aby pro vás studium jazyků byla především zábava :)

 Mgr.Petra Snížková a Daniela Pechačová MBA


100% vyzkoušený tip pod čarou: Naprosto nejlepší vyzkoušená metoda je najít si cizojazyčného partnera a trávit komunikací (!) s ním co nejvíc času. Ne vždy je to však možné, a tak tuto možnost přidáváme jen pod čarou. Částečně je to možné kompenzovat navázáním kontaktu s jiným cizincem jako přítelem či známým, účinek však není obvykle takový, protože emoce spojené s komunikací nejsou tak silné ;). 

A emoce jsou pravděpodobně nejsilnějším faktorem při formování paměti a to platí nejen u jazyků.


Nyní je to na vás! Vyberte si pro sebe vhodnou formu výuky a pusťte se do toho. 

 

Pro konkrétní možnosti samostudia navštivte Užitečné odkazy nebo zkuste  Jazykové konzultace