Reference od lektorů

Jana Šimková

Lexis nabízí svým lektorům perfektní zázemí jak na materiální, tak na personální úrovni. Lektoři mají k dispozici počítače, kopírku, internet a poměrně rozsáhlou knihovnu, což velmi usnadňuje přípravu na hodiny a to se také odráží na pohodové náladě všech - studentů, lektorů i ostatních pracovníků Lexisu. Rovněž jsem se za svého působení v Lexisu nikdy nesetkala s neochotou ze strany kolegů nebo zvláštním problémem při řešení suplování, metodické pomoci či výplaty. A konečně bych nerada zapomněla na fakt, že po úspěšném absolvování demo-lekce jsem se nikdy necítila jako vetřelec či zelenáč, na kterého se dívá shora či s nedůvěrou, v Lexisu jsem se od začátku cítila příjemně.


Jiří Šorf

Jako dlouholetý spolupracovník JŠLexis musím ocenit především výborné zázemí pro lektorskou výuku - obecné i oborové výukové materiály, možnost pravidelných týdenních setkání pro osvěžení znalostí a příjemné prostory. Nejvýraznější předností JŠLexis je nedocenitelná součinnost a trpělivost příjemného personálu po stránce komunikace, flexibility a feedbacku.


Elena Pirjol

Lexis are very flexible in addressing the needs of their students. They provide me with the support and feedback that I need to prepare lessons that are both enjoyable and meet the learning needs of my groups.It is a pleasure to work with them.


Andrew Davis

Lexis is a fantastic place. Unlike most language schools that insist on holding their employees' hand through every detail, Lexis does not need to look over our shoulders constantly. This is because Lexis has great confidence in the top quality of its teachers to recognize and act accordingly towards both the needs and parameters of each individual lesson. Students are not cookie board cut-outs and the nature of education demands an independent flexibility and initiative. Along with this autonomy, Lexis provides a wide range materials to work with. It is very satisfying to have a relationship with a school which not only give us the power to craft the best lessons but the tools to realize it.


Peter Petrov

I am pleased to assess LEXIS as one of the best employers I've had in my ESL career. The materials and resources available to teachers are varied, current and satisfy the curricular needs of the language courses the school offers and organizes. Most significantly, the freedom, trust and professional respect with which the administration handles its interactions with instructors is unparalleled. Having my input valued by the school was one of the most personally rewarding aspects of my employment there and the benefits of working in such an environment make for better instruction and engender a sense of personal responsabilty and commitment which students recognize and appreciate. I am happy to recommend this school to any teachers who are looking to professionalize their language instruction careers and to engage in a meaningful and productive way within this economic sector in Prague.