Struktura lekce

Lektoři jsou vedeni k následující strukuře lekce, nicméně respektujeme jejich osobní zkušenosti a preferujeme přizpůsobení potřebám účastníků, a tak se lekce mohou v některých fázích lišit.

Naším cílem není přísné dodržování struktury lekce, ale zvyšování MOTIVACE, ZNALOSTÍ a DOVEDNOSTÍ účastníků.

Doporučená struktura lekce

 • Warm-up - tzv. "zahřívací fáze", ve které jsou studenti naladěni na daný jazyk, cílem je odpoutání jejich myšlenek od práce a jiných starostí
 • Kontrola domácí přípravy - cílem je doplnění a vysvětlení nejasností
 • Rychlé opakování - gramatika, slovíčka, atd. z předchozí lekce, cílem je oživení a zopakování dané látky, které je tak mnohem lépe zafixována (někdy součást Warm-up)
 • Jádro lekce - Skládá se obvykle ze tří částí podle metodiky PPP (Presentation, Practice, Production)
  • Presentation = Představení nové látky - nová slovní zásoba, gramatika, fráze, dovednost, atd.
  • Practice = Procvičení vysvětlené látky - písemná i ústní forma, drill, práce ve dvojicích/ve skupině
  • Production = Použití vysvětlené a procvičené látky - simulované komunikační situace, psaní dopisu, telefonát, atp.
 • Shrnutí lekce - shrnutí lekce a zadání další domácí přípravy

Naši lektoři mají k dispozici vlastní místnost pro přípravu lekcí, přístup na internet a do knihovny, kterou stále aktualizujeme o nové zajímavé tituly. Naším požadavkem je jejich pečlivá příprava lekce, tak aby vždy věděli, co chtějí svým studentům v hodině předat.

Zajímají vás profily našich lektorů? Více o našich lektorech...