Kurz 4 dovedností

Kurz 4 dovedností (všeobecný kurz) - TERMÍNY KURZŮ

4 dovednosti

  • zaměřený na všechny 4 komunikační dovednosti ve všeobecné angličtině
  1. mluvení (vyjádření svých názorů, potřeb, ...)
  2. porozumění (rodilým i nerodilým mluvčím)
  3. psaní (e-maily, dopisy, zprávy, články, ...)
  4.  čtení (porozumění článkům, textům, brožurám, instrukcím, ...)

Komunikativní metodika nás nabádá, abychom vedli výuku pouze v angličtině tak, aby byl účastník výuky maximálně vystavený jazyku, který se učí. Přesto pokud vede výuku český lektor, může nastat situace, že pro efektivnější využití času účastníků použije češtinu, zejména u úplných začátečníků nebo mírně pokročilých. Většinu času jste však vystaveni angličtině a tím Vám pomáháme zbavit se nutnosti překladu a můžete se učit jazyk ve své ryzí formě. Uvolňují se tak jazykové bariéry, protože jazyku rozumíte přímo bez potřeby překladu, to urychluje Vaše myšlenky a vy lépe komunikujete. A tak získáváte sebedůvěru paralelně ve všech jazykových dovednostech.

Věříme, že by se Vám naše kurzy líbily stejně jako už mnoha stovkám studentů, kteří k nám chodili a stále chodí.

NEF Beginner SB  NEF Elementary MPA  NEF Pre-Intermediate MPA  NEF Intermediate MPA  NEF Upper-Intermediate MPA  NEF Advanced MPA