Zkoušky z angličtiny

General English

Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Jsou k dispozici v pěti úrovních:

KET /nebo také Key/ - úroveň Pre-Intermediate; první krok pro ty, kdo se začínají učit anglicky a chtějí si ověřit svou znalost jazyka.

PET /nebo také Preliminary/ - úroveň Intermediate; uchazeč na této úrovni by měl být schopen komunikovat s anglickými rodilými mluvčími i cizinci v každodenních situacích.

FCE /nebo také First/ - úroveň Upper-Intermediate; nejpopulárnější zkouška u nás i ve světě se širokým uplatněním ve školství i v praxi.

CAE /nebo také Advanced/ - úroveň Advanced; úspěšné složení této zkoušky svědčí o velmi dobré znalosti angličtiny. Je určena pro ty, kdo chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí, či pro ty, kdo chtějí směrovat svou kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

CPE /nebo také Proficiency/ - úroveň Very Advanced; nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této skupině. Vyžaduje vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích.


Business English

BEC je zkouška z obchodní angličtiny testující úroveň znalostí angličtiny, která se používá v obchodě, službách a administrativě. Pro úspěšné složení této zkoušky není třeba mít žádné odborné znalosti zmíněných oblastí. Testy jsou k dispozici ve třech úrovních:

BEC Preliminary - úroveň Pre-Intermediate/Intermediate

BEC Vantage - úroveň Upper-Intermediate

BEC Higher - úroveň Advanced

BULATS - Business language testing service

Testování BULATS je nástrojem pro firmy, které potřebují spolehlivý a úsporný způsob ohodnocení jazykových znalostí svých zaměstnanců, praktikantů i uchazečů o zaměstnání.


Právnická angličtina

ILEC - International Legal English Certificate

ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška určená pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat v právním kontextu s klienty a odborníky doma i v zahraničí.

Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL a TransLegal - přední evropské společnosti právníků-lingvistů. Zkouška je uznávána předními právnickými asociacemi.


Angličtina pro studium a práci v zahraničí

IELTS - International English Language Testing System

IELTS je mezinárodní testovací systém vytvořený pro hodnocení jazykových dovedností těch, kdo uvažují o studiu nebo práci v zahraničí. IELTS je uznáván většinou zahraničních univerzit, a také se stále častěji uplatňuje i ve vzdělávacím systému České republiky.

Zkoušku lze skládat každý měsíc v Praze a ve vybraných temínech v Brně. Registrace na tuto zkoušku probíhá online přibližně šest týdnů před termínem zkoušky.

Výsledky zkoušky jsou ve formě bodového skóre od 0 do 9 bodů a jsou k dispozici online již třináctý den po vykonání zkoušky. Zkouška IELTS se skládá ze 4 modulů (poslech, čtení, psaní a ústní část) a je k dispozici ve dvou verzích. Akademická verze je vytvořená pro ty, kdo mají zájem o studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi. Všeobecná verze je vhodná pro studenty, kteří plánují studium na střední škole v anglicky mluvící zemi, pro účasníky školení v zahraničí, pro pracovní příležitosti a pro imigrační účely.